Lite nyheter från P4 Värmland

Här kommer lite smått och gott att publiseras när något nytt och intressant inträffar i firman eller i världen.

 

 • Ismael Ataria: Hur formar oss könsnormerna?

  I sin serie "Poeten blir pappa" möter Hagforsbördige Ismael Ataria musikern och konstnären Nino Ramsby som varit bonusförälder i två omgångar. Hur blir man en bra pappa?
  2020-07-07 11:40
 • MSB utvärderar krisen – så här långt

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har undersökt hur alla bevakningsmyndigheter och länsstyrelser upplever att arbetet under coronakrisen fungerat hittills. Man har bland annat upptäckt brister i hur kommunikationen mellan olika parter fungerat. "Vi kan bli bättre på att hålla samman den långsiktiga kommunikationen och ha gemensamma strategier. Från näringslivet har man bland annat uppgivit att det varit svårt att veta vilken myndighet som gör vad och att man bollas runt mellan myndigheterna", säger Camilla Asp, avdelningschef för Krisberedskap och civilt försvar på MSB.
  2020-07-07 11:20
 • Regeringen: Planera för artilleriutbildning i Kristinehamn

  Regeringen har beställt ett kompletterande budgetunderlag från Försvarsmakten för 2021 som ska vara klart den 24 juli. I uppdraget står att man vill att Försvarsmakten ska börja planera för en divisionsartilleribataljon med eldrörsartilleri. Artilleriutbildningen ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg och etableringen ska påbörjas under perioden 2021-2025.
  2020-07-07 11:09
 • Så reagerar Mariebergsskogen på Ulf Lundells önskan

  I sitt Sommar i P1 sa Ulf Lundell att han vill k-märka teaterscenen i Mariebergsskogen. På scenen har bland annat The Who och Jimi Hendrix uppträtt. "Man ska definitivt hantera byggnaden mycket varsamt för framtiden", säger Mariebergsskogens vd Anna Lööf Falkman.
  2020-07-07 10:23
 • Ann Enander: Det viktigaste är att dra lärdomar

  Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission med uppdraget att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. I kommissionen, som leds av Mats Melin, ingår Ann Enander från Karlstad, som bland annat forskat om ledarskap i krissituationer. "Jag tror det är viktigt att vi får en samlad bild över vad som faktiskt hänt och hur man agerat. Sen ska vi dra lärdomar, och det är kanske det allra viktigaste", säger Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan, om uppdraget som ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.
  2020-07-07 09:22